Missie: waar de school voor staat!


Christelijke Basisschool Willem de Zwijger is een kleinschalige basisschool die kwalitatief goed onderwijs biedt.
De school bereidt leerlingen op een respectvolle manier voor op het leven in onze multiculturele maatschappij
waarbij veel aandacht is voor persoonlijkheidsvorming en karakterverschillen.

Onze kernwaarden zijn: 

    • Kwaliteit
    • Veilig
    • Vertrouwd
    • Betrokken
    • Eigenheid

 

Identiteit
We zijn een open christelijke school en staan voor het gesprek met anders gelovigen en
anders denkenden. We vinden de ontmoeting met elkaar daarin belangrijk. Ons
uitgangspunt is: respect hebben voor elkaar, voor elkaars identiteit, godsdienst,
levensbeschouwing en achtergrond.

Visie: welke koers we varen!

De wereld om ons heen is voortdurend in beweging en wij als school bereiden leerlingen voor op een gelukkige en optimale deelname aan deze (toekomstige) wereld. Dit doen we door iedere leerling kennis en vaardigheden te laten verwerven die nodig zijn om een zelfstandig, nieuwsgierig, sociaal en kritisch mens te worden.

We bieden daarom een zo goed mogelijk onderwijsaanbod voor de leerlingen, waarbij het leerstofjaarklassensysteem met de kernvakken taal, lezen en rekenen een belangrijke basis vormt. Voor iedere leerkracht is er in onze school ruimte voor zijn/haar eigen leerkrachtstijl waarbij alle teamleden autonoom handelen binnen de collectieve ambities van de school.
Iedere leerkracht heeft daarbij oog voor de persoonlijke leerbehoeften en talenten van elke leerling.

Als Vreedzame school creëren we een leef- en leeromgeving waarin alle leerlingen op een zorgzame manier met elkaar omgaan. Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs, elkaars welbevinden en de omgeving. Op Willem de Zwijger bouwt iedere leerkracht aan een sterk pedagogisch klimaat waardoor elke leerling zich vertrouwd en veilig voelt, positieve ervaringen opdoet en grenzen leert stellen en naleven.