Missie: waar de school voor staat!
Cbs Willem de Zwijger is een christelijke basisschool die:
    – Kwalitatief goed onderwijs biedt met oog voor verschillen
    – Vanuit veiligheid en respect mensen mondig maakt
    – De leerlingen verantwoordelijkheid geeft

Identiteit
We zijn een open christelijke school en staan voor het gesprek met anders gelovigen en
anders denkenden. We vinden de ontmoeting met elkaar daarin belangrijk. Ons
uitgangspunt is: respect hebben voor elkaar, voor elkaars identiteit, godsdienst,
levensbeschouwing en achtergrond.

Visie: welke koers we varen!
Onze school is een open christelijke school. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Onze
sleutelwoorden zijn: veiligheid, betrokkenheid en zelfstandigheid, kwaliteit, vertrouwen in ontwikkelmogelijkheden van de mens, respect voor de eigenheid van de mens, openheid, afstemmen op competenties, oog hebben voor groei en persoonlijke ontwikkeling, perspectief en gezonde discipline.
Dit laten we blijken uit de sfeer, de uitstraling en de vormgeving van ons onderwijs. Relatie, competentie en autonomie zien wij als basisbehoeften. Overigens vinden wij dat niet alleen kinderen maar ook volwassenen beter functioneren als er tegemoet gekomen wordt aan deze basisbehoeften.