Afspraken

Regels en afspraken

In onze school zijn er regels en afspraken, zodat we met zijn allen weten wat we van elkaar mogen en kunnen verwachten. Deze afspraken zijn vastgelegd in protocollen.